Frontend eCommerce Add-ons สำหรับ โปรแกรมระบบการจัดการขายสินค้าบน internet
Q-ERP On Cloud
Q-ERP Express Version
Q-ERP Enterprise Version
Q-ERP Services
Frontend Add-ons
Frontend eCommerce Add-ons สำหรับ โปรแกรมระบบการจัดการขายสินค้าบน internet
รหัสสินค้า : Q-ERP/eC

Frontend eCommerce Add-ons เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าทั้งรูปภาพ ยอดสต็อค ราคาขาย คำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการลงบัญชีเข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจขายสินค้าทาง Internet เป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้อง

⇒ สามารถเชื่อมข้อมูลสินค้าทั้งรูปภาพ ยอดสต็อค ราคาขาย จากระบบ eCommerce เข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time

⇒ สามารถเชื่อมข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าจากระบบ eCommerce เข้ากับระบบ Sales Order ของระบบ Q-ERP แบบ real time

⇒ สามารถเชื่อมข้อมูลการชำระเงินจากระบบ eCommerce เข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time