ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP รองรับหลากหลายธุรกิจ พร้อมฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ ตามหมวดหมู่ธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP เพื่อบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-IIOT
โปรแกรมวิเคราะห์ยอดขาย แบบ Pivot Table
ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP เพื่อบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-IIOT
โปรแกรมวิเคราะห์ยอดขาย แบบ Pivot Table
ระบบซอฟต์แวร์ E-TAX ใบกำกับขาย
ระบบซอฟต์แวร์ ตรวจนับสินค้า
ระบบซอฟต์แวร์ Q-Sales Summary
ระบบซอฟต์แวร์ E-TAX ใบกำกับขาย
ระบบซอฟต์แวร์ ตรวจนับสินค้า
ระบบซอฟต์แวร์ Q-Sales Summary
ระบบซอฟแวร์ Q-POS เชื่อมต่อ Q-ERP
โปรแกรมจ่ายสินค้าด้วยเครื่อง Handheld เชื่อมระบบ Q-ERP
โปรแกรมบันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Visit ด้วย Mobile App
ระบบซอฟแวร์ Q-POS เชื่อมต่อ Q-ERP
โปรแกรมจ่ายสินค้าด้วยเครื่อง Handheld เชื่อมระบบ Q-ERP
โปรแกรมบันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Visit ด้วย Mobile App
เกี่ยวกับบริษัทควอดรา
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย ตามมาตฐานกรมสรรพากร ชื่อซอฟต์แวร์ระบบ Q-ERP โดยได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลำดับที่ 0562 และเป็นผู้ให้บริการ ระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่รองรับการจัดทำและนำส่งข้อมูล ระบบ e-Tax INVOICE & RECEIPT ตามมาตรฐานสรรพกร รวมทั้งยังได้ผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 อีกด้วย สินค้าที่พัฒนาและจำหน่ายได้แก่ ระบบ Q-ERP, ระบบ Q-IIOT, ระบบ Q-HRM, ระบบ Q-Ecommerce, ระบบ Q-Attendance ,ระบบ Q-Hotel, ระบบ Q-POS เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัทควอดรา
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย ตามมาตฐานกรมสรรพากร ชื่อซอฟต์แวร์ระบบ Q-ERP โดยได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลำดับที่ 0562 และเป็นผู้ให้บริการ ระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่รองรับการจัดทำและนำส่งข้อมูล ระบบ e-Tax INVOICE & RECEIPT ตามมาตรฐานสรรพกร รวมทั้งยังได้ผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 อีกด้วย สินค้าที่พัฒนาและจำหน่ายได้แก่ ระบบ Q-ERP, ระบบ Q-IIOT, ระบบ Q-HRM, ระบบ Q-Ecommerce, ระบบ Q-Attendance ,ระบบ Q-Hotel, ระบบ Q-POS เป็นต้น
พัฒนาระบบ ERP

โดยคนไทย เพื่อคนไทย

ให้รองรับกับธุรกิจ

ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

ITAP สนับสนุน โครงการด้าน ERP
โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ
1) โครงการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP Ready)
2) โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP (Implement ERP)
คลิ๊กเพื่อดู