โปรแกรมปฏิทินเพื่อติดตามสถานะใบสังขายค้างส่งมอบ
Category
วิดีโอทั้งหมด
กิจกรรม

โปรแกรมปฏิทินเพื่อติดตามสถานะใบสั่งขาย ที่ยังค้างส่งลูกค้าเพื่อไม่ให้ทางทีมขายแ­ละฝ่ายจัดส่งพลาดการส่งมอบลูกค้าและวางแผน­การส่งมอบให้ตรงกำหนดเวลาที่สุด