เกี่ยวกับบริษัทควอดรา
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศ ที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการบริหาร
เกี่ยวกับบริษัทควอดรา
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศ ที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการบริหาร
พัฒนาระบบ ERP

โดยคนไทย เพื่อคนไทย

ให้รองรับกับธุรกิจ

ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

ITAP สนับสนุน โครงการด้าน ERP
โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ
1) โครงการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP Ready)
2) โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP (Implement ERP)
คลิ๊กเพื่อดู