สินค้าระบบโปรแกรมการจัดการธุรกิจ
Q-ERP Express Trading
Q-ERP Express version สำหรับธุรกิจ ซื้อมาขายไป และธุรกิจการบริการทุกชนิด Max. 10 Users พร้อมกัน (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีและการเงิน) ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลละเอียดและถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ 360 องศา เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดซื้อ, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย,ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคารและสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ
Q-ERP Express Manufacturing
Q-ERP Express Version สำหรับ ธุรกิจการผลิต Max. 10 Users พร้อมกัน รองรับธุรกิจ โรงงานผลิตทุกชนิด (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต) ต่อยอดระบบผลิตเชื่อมโยงไปยังข้อมูลระบบต่างๆ ทั้งเรื่องการคำนวณวัตถุดิบตามสูตรการผลิต และ ระบบคำนวณต้นทุนผลิตตามสูตรการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ต้องวางแผนทั้งการผลิต, สต็อกสินค้าและเรื่องการเงิน ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ 360 องศา เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดผลิต, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย,ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ
Q-ERP Enterprise Trading
Q-ERP Enterprise Version สำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจการบริการทุกชนิด ใช้งานได้พร้อมกัน 35 Users++ พร้อมฟังก์ชั่นใช้งานเต็มรูปแบบรองรับธุรกิจ ซื้อมาขายไปทุกชนิด (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีและการเงิน) ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลละเอียดและถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ 360 องศา เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดซื้อ, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย,ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ
Q-ERP Enterprise Manufacturing
Q-ERP Enterprise Version สำหรับ ธุรกิจการผลิตรองรับธุรกิจการผลิตด้วย ERP เต็มรูปแบบ (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต) ใช้งานได้พร้อมกัน 35 Users++ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต็อกสินค้าแบบเข้มงวด โดยระบบการจอง Lot เพื่อขาย, ระบบ Lot คงเหลือทั้งแบบ FIFO, FEFO และแบบเลือก Lot เอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ 360 องศา เช่น ระบบการตรวจสอบสต็อก Lot คงเหลือ, ระบบวิเคราะห์ยอดซื้อ, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร ระบบคำนวณต้นทุนผลิตด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายจริง รวมถึงสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ