ผลิต
ธุรกิจผลิตอาหาร
ธุรกิจผลิตพลาสติก
ธุรกิจผลิตเหล็ก
ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
ธุรกิจผลิตสี
ธุรกิจผลิตเครื่องจักร/โปรเจค
ธุรกิจผลิตปูนและคอนกรีต
OEM
ธุรกิจผลิตสารเคมี
ธุรกิจผลิตเกษตร
ธุรกิจผลิตอื่นๆ

1 ธุรกิจผลิตอาหาร

ควบคุม Lot สินค้า , วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ
สามารถจ่ายสินค้าแบบ FEFO (First Expire Date First Out) ได้
เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร และ หลายรุ่น
รองรับ Reverse BOM เช่น วัตถุดิบ 1 ตัว สามารถผลิต สินค้าอะไรได้บ้าง
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

2 ธุรกิจผลิตพลาสติก

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูป (WIP) ไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

3 ธุรกิจผลิตเหล็ก

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
รองรับ รับเข้า จ่ายออก คงเหลือ หลายหน่วยสินค้า เช่น น้ำหนัก เส้น แผ่น ม้วน ตารางเมตร เป็นต้นได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
สามารถ Reverse สูตร Bom ได้
รองรับ สูตรการผลิต จากปลายทาง มาต้นทางได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

4 ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง

ควบคุม Lot สินค้า , วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ
เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
สามารถกำหนดทศนิยมในสูตร Bom ได้ 9 ตำแหน่ง
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)
รองรับการออกเอกสาร GMP เช่น ใบกักกัน (ใบเหลือง), ใบผ่าน (ใบเขียว) หรือไม่ผ่าน (ใบแดง) ได้
รองรับการเคลมสินค้า, ใบยืม, ใบโอน ของลูกค้าและผู้ขาย
รองรับคลังสินค้าและพื้นที่เก็บ (Location) ได้ไม่จำกัด
รองรับการผลิตแบบรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)

5 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน

ควบคุม Lot,Serial No. สินค้า , วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ
เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
รองรับการผลิตแบบแบช หรือเบร้าซ์ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)
รองรับการขายแบบหน่วยรถ (van sales)ได้

6 ธุรกิจผลิตสี

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
สามารถผูก สูตร Bom แบบ Batch Sizeได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)
รองรับสินค้าแบบ Lot หรือ Serial ได้

7 ธุรกิจผลิตเครื่องจักร/โปรเจค

สามารถคำนวณ Bill of Quantities (BOQ) ได้ (Feature)
กำหนดงบประมาณ และควบคุมตามโปรเจคได้
ดูความเคลื่อนไหวของงบประมาณ, ใช้ไป, คงเหลือได้ (ขอรายงาน support)
เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

8 ธุรกิจผลิตปูนและคอนกรีต

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

9 OEM

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

10 ธุรกิจผลิตสารเคมี

ควบคุม Lot สินค้า , วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ
เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
สามารถกำหนดทศนิยมในสูตร Bom ได้ 9 ตำแหน่ง
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)
รองรับการออกเอกสาร GMP เช่น ใบกักกัน (ใบเหลือง), ใบผ่าน (ใบเขียว) หรือไม่ผ่าน (ใบแดง) ได้
รองรับการเคลมสินค้า, ใบยืม, ใบโอน ของลูกค้าและผู้ขาย
รองรับคลังสินค้าและพื้นที่เก็บ (Location) ได้ไม่จำกัด
รองรับการผลิตแบบรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)

11 ธุรกิจผลิตเกษตร

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
สามารถกำหนดทศนิยมในสูตร Bom ได้ 9 ตำแหน่ง
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สามารถระบุ process การผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

12 ธุรกิจผลิตอื่นๆ

เลือกผลิตแบบ make to order หรือ make to stock ได้
1 สินค้ากำหนด Bom ได้มากกว่า 1 สูตร
สามารถคัดลอก สูตร Bom ได้
ใส่รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตใน BOM เพื่อให้แสดงในใบสั่งผลิตได้
สร้างใบสั่งผลิตแบบขั้นตอนเดียว หรือสต็อกสินค้าค้ากึ่งสำเร็จรูปไว้ก่อนก็ได้
สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้
สามารถวางแผนการผลิต จะต้องผลิต Order ไหนก่อนหลังและผลิตที่เครื่องจักรเครื่องไหน ถึงจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด Optimization
สามารถตรวจสอบกลับ Lot การผลิตได้
สามารถดูต้นทุนสินค้าตามสูตร Bom ก่อนได้
สามารถรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบใช้จริง (Actual cost) เทียบกับ Bom โดยที่ฝ่ายบัญชียังไม่ต้องปิดงบได้
สามารถติดตามสถานะการผลิต เพื่อการจัดส่งสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบลูกค้าได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)