ซื้อมาขายไป
ธุรกิจซื้อมาขายไปแบบทั่วไป
ธุรกิจขายสินค้าหน้าร้าน
ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

1 ธุรกิจซื้อมาขายไปแบบทั่วไป

รองรับระบบฝากขาย
การขายแบบออก invoice ก่อน ทะยอยส่งสินค้าทีหลัง
สามารถสร้างรายงานได้เองตามความต้องการ (Pivot) ที่ระบบซื้อ, ขาย, คลัง, เจ้าหนี้, ลูกหนี้
สามารถดูรายงานการขายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามรายสินค้า, ตามประเภทสินค้า, ตามลูกค้า, ตามประเภทลูกค้า, ตามพนักงานขาย เป็นต้น)
สามารถเชื่อมต่อข้อมูล (API) กับเว็บไซด์ หรือโปรแกรมอื่นได้
สามารถนำเข้าข้อมูลจาก excel ได้
สามารถอนุมัติใบสั่งซื้อตามวงเงิน, ตามแผนกได้
สามารถอนุมัติผ่าน Line ได้
สามารถติดตามสถานะการรับสินต้าจากผู้ขาย, ส่งสินค้าลูกค้า และการวางบิลได้
สามารถออกรายงานทางภาษีนำส่งสรรพากรได้
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

2 ธุรกิจขายสินค้าหน้าร้าน

POS, บาร์โค้ดสินค้า, วันที่ผลิต-วันทีหมดอายุ, เลือกตัด Lot ได้เพียงการยิงบาร์โค้ด
สามารถรองรับการตัดจ่ายสต็อกด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (ถ้าลูกค้าต้องการ)
สามารถปริ้นท์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดออกจากระบบได้ (ถ้าลูกค้าต้องการ)

3 ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

API เชื่อมข้อมูลกับ line, tiktok, lazada, shoppee, central
API เชื่อมข้อมูลกับ Flash, J&T และขนส่งอื่น
Import excel
ออก invoice ขายให้ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่มีสต็อก และสร้างทีละหลายลูกค้าพร้อมกัน
API รับชำระหนี้ โดยเชื่อมกับ lazada, shoppee
รายงานการขาย แยกตามช่องทางขาย