ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP รองรับหลากหลายธุรกิจ พร้อมฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ ตามหมวดหมู่ธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP เพื่อบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-IIOT
โปรแกรมวิเคราะห์ยอดขาย แบบ Pivot Table
ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP เพื่อบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจ
ระบบซอฟต์แวร์ Q-IIOT
โปรแกรมวิเคราะห์ยอดขาย แบบ Pivot Table
ระบบซอฟต์แวร์ E-TAX ใบกำกับขาย
ระบบซอฟต์แวร์ ตรวจนับสินค้า
ระบบซอฟต์แวร์ Q-Sales Summary
ระบบซอฟต์แวร์ E-TAX ใบกำกับขาย
ระบบซอฟต์แวร์ ตรวจนับสินค้า
ระบบซอฟต์แวร์ Q-Sales Summary
ระบบซอฟแวร์ Q-POS เชื่อมต่อ Q-ERP
โปรแกรมจ่ายสินค้าด้วยเครื่อง Handheld เชื่อมระบบ Q-ERP
โปรแกรมบันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Visit ด้วย Mobile App
ระบบซอฟแวร์ Q-POS เชื่อมต่อ Q-ERP
โปรแกรมจ่ายสินค้าด้วยเครื่อง Handheld เชื่อมระบบ Q-ERP
โปรแกรมบันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Visit ด้วย Mobile App
About Quadra
Quadra Technology Company was founded on the third of June, 2002 under our mission to implement ERP solutions. Our ERP solutions are served on the software ERP system by Thai citizens. Our vision is to implement ERP system that we return the favor to the customer's desiration since Small-Medium Enterprises until Large Organizations in accordance with International company serving in the high cost for usability.
About Quadra
Quadra Technology Company was founded on the third of June, 2002 under our mission to implement ERP solutions. Our ERP solutions are served on the software ERP system by Thai citizens. Our vision is to implement ERP system that we return the favor to the customer's desiration since Small-Medium Enterprises until Large Organizations in accordance with International company serving in the high cost for usability.
CALL CENTER
093-5294742
095-8903528
090-9075991
02-665-7094-96
Add Friend
PACKAGE DETAILS
Implementing ERP

By Thai people for Thai Company

To Support For Our Customers

who are running on the business in diversity

ITAP Advocate an ERP project
separated into 2 projects
1) Analysis on Business Procedure Project(ERP Ready)
2) Implement ERP Project
Click Me...